Husleje og reguleringer

I de fleste kommuner, også kaldet regulerede kommuner, fastsættes lejen på baggrund af ejendommens driftsudgifter.

Sammen med driftsudgifterne opkræves et beløb til vedligeholdelse af ejendommen. Derudover opkræves for de flestes vedkommende også til indvendig vedligeholdelse af den enkelte lejlighed. Enkelte lejere står stadig selv for indvendig vedligeholdelse, ønskes dette ændret kontakt da venligst administrationen.

Alle udlejningsejendomme er pålagt skatter og afgifter akkurat ligesom en ejer af en ejerlejlighed eller en villa. Stiger disse skatter og afgifter, pålægges stigningen lejen.

Ejendommens skatter og afgifter omfatter ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vand- og vandafledningsafgifter, fælles belysning m.v.

Hvis din leje reguleres efter pristal vil det fremgå af § 11 i din lejekontrakt.

I din lejekontrakts § 11 kan der stå, at lejen skal stige med bestemte beløb på bestemte tidspunkter også kaldet trappeleje.

Varme- og vandregnskabet opgøres for ét år ad gangen. Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår varme- og vandregnskabsperioden starter i din ejendom. I regnskabet indgår også udgifter til varmeforsyning og energimærkning.