Einar Kornerup A/S 2022/21 2021/20 2020/19 2019/18 2018/17
Omsætning 766 723 690 652 760
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 98 94 90 76 86
Medarbejdere pr. 30/9 178 161 184 240 229
heraf lærlinge 13 13 15 14 15
Resultat før skat 21 20 18 3 20
Resultat efter skat 17 16 14 2 15
Overskudsgrad 2,8 2,7 2,6 0,1 3,0
Afkast af investeret kapital 20,8 20,7 20,5 1,2 21,4
Soliditetsgrad 29,6 33,4 28,2 22,0 26,1
Egenkapitalforrentning 17,3 17,3 17,1 2,9 18,4
Ordrebeholdning 875 1.010 655 750 735