Ombygning af boliger udgør en stor del af EK's ombygningsaktiviteter. En stor del af boligombygningerne foregår i beboede lejligheder. Dette stiller store krav til alle i byggeforløbet, så ombygningen opleves så skånsom som mulig for de berørte beboere.

Igennem de sidste 20 år, hvor kravene til pleje- og omsorgsbyggeri er ændret betydeligt, har EK deltaget i udvikling og ombygning af plejeboliger herunder ombygning af hospicepladser, private plejehjem og offentlige plejetilbud. Opgaverne er udført i både total- og hovedentreprise, hvor bl.a. logistikken med flytning af beboerne har været en del af projektet. Vi har netop færdiggjort totalrenoveringen af Mændenes Hjem i København, der har fået nye og bedre rammer for de 5-700 dagligt besøgende.

EK's erfaringer fra nybygning af skoler har givet en stor ballast af viden, som kan videreføres til opgaverne omkring ombygning af skoler og undervisningsinstitutioner. Ombygningsopgaverne kan variere fra fugtrenovering af kældre til større ombygninger af idrætsfaciliteter og undervisningslokaler herunder laboratorier.

EK udfører alt fra simple kontorombygninger, hvor skillevægge skal flyttes, til store komplicerede ombygninger. Vi har ombygget erhvervsdomiciler, butikker, hoteller, udstillingsfaciliteter, lager og produktionshaller for både offentlige og private bygherrer.