EK udfører alle former for bygningsrenovering af såvel boliger og erhvervsbygninger. Vi udfører facaderenoveringer, udskifter vinduer og døre eller energiforbedrer bygninger f.eks. ved isolering af tag og facade. Badeværelsesrenoveringer og lejlighedssammenlægninger har også udgjort en stor del af renoveringsopgaverne indenfor boligområdet.

EK har stor erfaring og ekspertise indenfor bygningsrenovering og udfører bygningsrenoveringsopgaver i alle entrepriseformer.