At bo til leje

Der skal betales leje hver måned i den periode, du er lejer af lejligheden. Lejen forfalder hver den 1. i en måned. Det er altid dit eget ansvar, at lejen er betalt, også selv om du ikke modtager en opkrævning.

Generelt

Både lejer og udlejer har pligt til at passe på ejendommen. I en vel vedligeholdt ejendom er der oftest også tilfredse lejere. Derfor forbedres ejendommen fra tid til anden med noget nyt og bedre, til gavn for dig som lejer og for ejendommen som helhed.

Fremleje

Som boliglejer har du ret til at fremleje din lejlighed. Før du indgår en fremlejekontrakt, skal du orientere ejendomsadministrationen om, at du ønsker at fremleje.

... ved byggeri og pludselig opstået skade

Vi vil gøre, hvad vi kan for, at du bliver mindst muligt berørt af arbejdet, og at du får de nødvendige informationer, men du vil formentlig stadig indimellem opleve støv og støj. Hvis forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne vil gribe forstyrrende ind i din hverdag, får du besked ca. seks uger forinden.