Generelt

Både lejer og udlejer har pligt til at passe på ejendommen. I en vel vedligeholdt ejendom er der oftest også tilfredse lejere. Derfor forbedres ejendommen fra tid til anden med noget nyt og bedre, til gavn for dig som lejer og for ejendommen som helhed.

Som lejer i ejendommen har du pligt til at passe på din lejlighed, mens du bor i den. I din lejekontrakt kan du se, om du har en almindelig vedligeholdelsespligt, eller om du har en udvidet vedligeholdelsespligt.


Indvendig og udvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse påhviler enten dig eller udlejer. Det fremgår af din lejekontrakt.

Påhviler den indvendige vedligeholdelse dig, skal du selv sørge og betale for, at lejlighedens vægge, lofter og træværk bliver malet, og at gulvene lakeres så ofte, at din lejlighed altid fremtræder vel vedligeholdt.

Ønsker du at lade arbejdet udføre af en professionel, kan ejendommens tilknyttede håndværkere ofte give et godt tilbud herpå. Vi bruger altid professionelle, autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre.

Påhviler den indvendige vedligeholdelse udlejer, er der altid oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto. Har du en indvendig vedligeholdelseskonto til din lejlighed, står det i lejekontrakten. Sammen med din leje betaler du hver måned et beløb til kontoen. Beløbet er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar.

 
Som udgangspunkt skal pengene bruges til indvendig vedligeholdelse. Inden du går i gang, anbefaler vi, at du først undersøger, hvor meget der står på kontoen. Du skal også huske altid at kontakte administrationen for at sikre dig, om du må bruge pengene til det ønskede formål. Som udgangspunkt må kontoen bruges til maling, hvidtning og tapetsering. Det er også administrationen eller viceværten, der skal godkende arbejdet efter det er udført.

Vær opmærksom på, at det nogle gange kan være aftalt i lejekontrakten, at arbejdet kun må udføres af momsregistrerede håndværkere. Vælger du derimod selv at udføre arbejdet, kan du få refunderet rimelige omkostninger til materialer.

Når arbejdet er afsluttet, skal regningerne sendes til administrationen. Er arbejdet udført efter aftale og efterfølgende godkendt, refunderer vi udgifterne. Det er vigtigt, at du kontakter administrationen for besigtigelse af arbejdet og attestering af regningerne hurtigst muligt. Er arbejdet udført af de til ejendommen tilknyttede professionelle håndværkere, vil regningen oftest blive sendt direkte til administrationen, og arbejdet skal ikke godkendes.

Af din lejekontrakt fremgår det, at du er forpligtet til at foretage anden og mere vedligeholdelse end maling og tapetsering af vægge og lakering af gulve i din lejlighed.

Det omtales normalt som en ’udvidet vedligeholdelsespligt’ og betyder, at du har ansvaret for at vedligeholde og forny inventar samt installationer, i lejeloven ofte refereret til som udvendig vedligeholdelse.  Den udvendige vedligeholdelse omfatter al anden vedligeholdelse end maling, hvidtning og tapetsering i lejligheden, uanset om det er inde i eller uden for lejligheden.

Det vil altid fremgå af din lejekontrakt eller tillægget til denne, hvad du præcis skal vedligeholde, hvilke ting du skal vedligeholde og eventuelt forny.

Det kan blandt andet indebære, at du ved fraflytning hæfter for udskiftning/reparation af dele i lejligheden, fx et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade, hvidevarer, termoruder osv., hvis det ikke er vedligeholdt. Herudover skal du også vedligeholde og om fornødent forny låse og nøgler.


Desværre er det ofte sådan, at skader på eksempelvis rør og installationer sjældent tager hensyn til normal arbejdstid. For at mindske skaden, har vi en række aftaler med faste håndværkere, som kender huset, find mere information under de enkelte ejendomme.

Har du som lejer selv vedligeholdelsespligten, skal du sørge for udbedring og betale for reparationen.

Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug eller misligholdelse, skal du selv betale for udbedringen. Det gælder uanset, hvilken vedligeholdelsesordning du har aftalt.

Eksempler på sådanne skader er vandhaner, badekar og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer eller en rude, du har slået i stykker.

Se i vores vedligeholdelsesfolder, hvor du vil finde svar på mange af dine spørgsmål.