Værdier

Målsætning

Kvalitet

Idégrundlag

Vi leverer kvalitet i alle vore løsninger
med afsæt i høj faglighed, grundighed og
lydhørhed over for vore kunders behov.

Vi vil udføre byggeopgaver
baseret på kvalitet og godt håndværk

Troværdighed

Mission og vision

Vi skaber tillid til vore kunder, overholder
altid indgåede aftaler og udviser loyalitet.

Det får vore kunder til at vende tilbage.

Vore missioner og visioner skal føre det
enkelte selskab i den ønskede retning.

Købmandskab

Social ansvarlighed

Vi ved, at god forretning bygger på gode
relationer og skaber værdi for både vore
kunder og EK.
Vi har 7 fokusområder: medarbejderforhold,
arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt
byggeri, sundhed og samfundsengagement.