Velkommen til Einar Kornerup A/S

Einar Kornerup A/S indgår som entreprenørfirma i Kornerup-koncernen og er blandt de større husbygningsentreprenører i Danmark.

I Kornerup-koncernen indgår tillige Kornerup Ejendomme A/S, der omfatter investerings- og ejendomsselskaber samt ejendomsadministration.

Seneste nyheder

  • EK skal renovere GAB's Afd. 24 - Pileparken 7

  • EK er valgt som totalentreprenør på helhedsrenoveringen af Søgården

  • Mikkel er i praktik hos EK og kommende bygningskonstruktør

Værdier

Målsætning

Kvalitet

Idégrundlag

Vi leverer kvalitet i alle vore løsninger
med afsæt i høj faglighed, grundighed og
lydhørhed over for vore kunders behov.

Vi vil udføre byggeopgaver
baseret på kvalitet og godt håndværk

Troværdighed

Mission og vision

Vi skaber tillid til vore kunder, overholder
altid indgåede aftaler og udviser loyalitet.

Det får vore kunder til at vende tilbage.

Vore missioner og visioner skal føre det
enkelte selskab i den ønskede retning.

Købmandskab

Social ansvarlighed

Vi ved, at god forretning bygger på gode
relationer og skaber værdi for både vore
kunder og EK.
Vi har 7 fokusområder: medarbejderforhold,
arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt
byggeri, sundhed og samfundsengagement.

Værdier

Kvalitet

Vi leverer kvalitet i alle vore løsninger
med afsæt i høj faglighed, grundighed og
lydhørhed over for vore kunders behov.

Troværdighed

Vi skaber tillid til vore kunder, overholder
altid indgåede aftaler og udviser loyalitet.

Det får vore kunder til at vende tilbage.

Købmandskab

Vi ved, at god forretning bygger på gode
relationer og skaber værdi for både vore
kunder og EK.

Målsætning

Idégrundlag

Vi vil udføre byggeopgaver
baseret på kvalitet og godt håndværk

Mission og vision

Vore missioner og visioner skal føre det
enkelte selskab i den ønskede retning.

Social ansvarlighed

Vi har 7 fokusområder: medarbejderforhold,
arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt
byggeri, sundhed og samfundsengagement.