Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe igangsætter helhedsrenoveringen af boligselskabets Afd. 24 - Pileparken 7.

Kontrakten vedrørende renovering af afdelingens boliger blev underskrevet den 26. juni af ABG’s direktør Jesper Loose Smith samt EK’s adm. direktør Jón Kristjánsson. Til stede ved underskrivelsen var også ABG’s driftsafdelingschef Henning Juhl Hovmand, driftschef Henrik Olsen samt projektleder Maria Jensen fra AART og EK’s senior projektchef Michael Lynge-Svendsen.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af boligafdelingens 144 almene boliger, der er bygget i årene 1959-1962 og opført i 5 blokke. Afdelingens tage, vinduer og døre udskiftes, og 5 gavle efterisoleres. Samtidig renoveres badeværelser og de tekniske installationer.

For at skabe større og mere familievenlige boliger sammenlægges 23 boliger til 14 større boliger på 90-100 kvm. Det betyder, at Pileparken herefter kan tilbyde fire-værelses boliger.

ABG’s rådgiverteam består af AART og Wissenberg A/S som hhv. arkitekt- og ingeniørrådgiver.

I EK er vi meget stolte over, at vi er valgt som hovedentreprenør, og vi glæder os meget til samarbejdet med ABG og rådgiverteamet og til i fællesskab at løse opgaven med at modernisere Pileparkens boliger.