Der skal betales leje hver måned i den periode, du er lejer af lejligheden. Lejen forfalder hver den 1. i en måned. Det er altid dit eget ansvar, at lejen er betalt, også selv om du ikke modtager en opkrævning.


Vi anbefaler, at du tilmelder din betaling Betalingsservice, så er du sikker på, at lejen bliver betalt til tiden. Du kan altid afvise en betaling fra betalingsservice, og du er også altid velkommen til at ringe og få en forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår, eller du ikke er enig i.

Du kan tilmelde dig her
: Betalingsservice online tilmelding