Fremleje

Som boliglejer har du ret til at fremleje din lejlighed. Før du indgår en fremlejekontrakt, skal du orientere ejendomsadministrationen om, at du ønsker at fremleje.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

 • Du skal dokumentere, at din fremleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse,
       udstationering, studieophold eller lignende.

 • Fremlejeperioden må højst være to år

 • Du skal selv udarbejde en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer. Husk at sendeen kopi af
       kontrakten til ejendomsadministrationen til godkendelse, inden fremlejeperioden begynder.
       Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du som lejer stadig bærer det fulde ansvar for
       lejemålet og dets stand, at betalingen forfalder til tiden, og at reglerne på ejendommen
       overholdes. Du er således ansvarlig for din fremlejetagers handlinger.Vi anbefaler, at du selv
       sørger for at betale lejen og lader din lejer indbetale direkte til dig, på den måde sikrer du dig,
       at lejen bliver betalt til tiden hver måned.

 • Det er også vigtigt, at du oplyser administrationen om, hvordan du kan kontaktes. Dette i fald der er problemer med fremlejer eller, der er oplysninger og varslinger, som det er vigtigt, du har kendskab til som lejer.

  Bytte

  Som lejer har du også ret til at bytte din lejlighed med en anden boliglejer. Ønsker du at bytte din lejlighed skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have beboet lejemålet i sammenlagt 3 år.

 • Udlejer kan modsætte sig bytte hvis lejligheden vil blive beboet af mere en 1 person pr. beboelsesrum.

 • Udlejer har ret til i forbindelse med byttet at forbedre lejemålet og hermed fastsætte lejen efter § 5, stk. 2 om
       gennemgribende forbedret lejemål. Udlejer skal i så fald søge huslejenævnet om forhåndsgodkendelse.


 • Separation og skilsmisse

  Ved bevillingen eller dommen tages der stilling til, hvem af jer, der skal have ret til lejligheden efter separation eller skilsmisse.

  Den af jer, som bliver boende, fortsætter lejemålet uden ændringer og overtager hermed alle forpligtelser.
  Husk altid at give ejendomsadministrationen besked om ændringerne samt at sende dokumentation hurtigst muligt.