... ved byggeri og pludselig opstået skade

Vi vil gøre, hvad vi kan for, at du bliver mindst muligt berørt af arbejdet, og at du får de nødvendige informationer, men du vil formentlig stadig indimellem opleve støv og støj. Hvis forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne vil gribe forstyrrende ind i din hverdag, får du besked ca. seks uger forinden.

Visse arbejder kræver, at vi helt ændrer nogle forhold på ejendommen. Skal der stillads op, fordi vinduerne skal skiftes, eller er der faciliteter, der ikke kan benyttes, så får du besked senest tre måneder forinden.

Udlejer kan også have brug for at få adgang til en lejlighed af andre årsager. Årsagerne kan være mange og af forskellig art, ligesom tidshorisonten kan variere. Nogle gange har vi brug for at komme ind i en lejlighed med det samme, mens vi i andre tilfælde godt kan vente.

For at vi ikke bare skal komme, når det passer os, er der fastsat nøje regler for adgangsmulighed.

Hvis der er umiddelbar fare for skade på ejendommen, eksempelvis ved brand eller et sprunget vandrør, har vi ret til at få eller skaffe os adgang til din lejlighed, selv om du ikke selv er til stede. I sådanne tilfælde vil vi selvfølgelig først forsøge at kontakte dig for adgang, er dette ikke muligt hurtigt, vil vi, såfremt det er muligt, sørge for, at der hele tiden er mindst to personer tilstede i din lejlighed. Dette for at sikre både dig og os.

Ved andre arbejder er det er et krav, at vi varsler vores ankomst. Med seks ugers varsel kan vi iværksætte arbejder i lejligheden, hvis udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for dig. Det kan f.eks. være udskiftning af vinduer eller, når vi skal have adgang til din lejlighed i forbindelse med modernisering hos din over- eller underbo.

Er der tale om mere indgribende arbejder, som eksempelvis udskiftning af køkken, har du krav på et længere varsel. Fristen er i sådanne tilfælde tre måneder.