EK udfører alt fra simple kontorombygninger, hvor skillevægge skal flyttes, til store komplicerede ombygninger. Vi har ombygget erhvervsdomiciler, butikker, hoteller, udstillingsfaciliteter, lager og produktionshaller for både offentlige og private bygherrer.

Vor erfaring og ekspertise betyder, at vi kan sikre vore erhvervskunder et gnidningsfrit og effektivt byggeforløb – lige fra den indledende fase, hvor forventninger afstemmes, under selve ombygning til ibrugtagningen og videre drift af bygningen.