I de fleste kommuner, også kaldet regulerede kommuner, fastsættes lejen på baggrund af ejendommens driftsudgifter.

Driftsudgifterne dækker over skatter og afgifter til det offentlige, udgifter til renovation, vand, fællesbelysning på trapper og kældre, forsikringer, vicevært, trappevask m.v., deriblandt lovpligtig hensættelse til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond, administration, afkast og lignende.

Hvis driftsudgifterne på ejendommen stiger, kan lejen forhøjes med tre måneders varsel, således at driftsudgifterne modsvares i lejen.

I nyere ejendomme kan den omkostningsbestemte leje være uforholdsmæssig høj. I sådanne tilfælde gives der en lejereduktion af udlejer, så lejen ikke overstiger det lejedes værdi.