Hvis din leje reguleres efter pristal vil det fremgå af § 11 i din lejekontrakt.

Pristalsregulering går ud på, at lejen en gang årligt reguleres med den procentdel, som nettoprisindekset er steget.

Denne form for regulering er altid aftalt i lejekontrakten. Her står der, hvilken dato lejen stiger, og hvilket prisindeks der bruges. Indekseringen sker altid af foregående års leje.

Du får naturligvis besked om lejestigningen. Men det betyder ikke, at du får meddelelsen tre måneder, før reguleringen træder i kraft, som det er tilfældet med alle andre lejereguleringer. Dette skyldes, at datoen for ændringen fremgår af din lejekontrakt.