Varme- og vandregnskabet opgøres for ét år ad gangen. Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår varme- og vandregnskabsperioden starter i din ejendom. I regnskabet indgår også udgifter til varmeforsyning og energimærkning.

Du skal være opmærksom på, at der kan gå 3-4 måneder efter varme- eller vandregnskabsperiodens afslutning, før du får tilsendt regnskabet.

Hver måned betaler du et a conto bidrag sammen med din leje. Dit indbetalte a conto beløb, fratrukket dit samlede forbrug, giver din afregning. Har du betalt for meget i a conto, får du penge tilbage. Har du betalt for lidt i a conto, får du en efterbetaling.

Skal du have penge tilbage, sker afregning sammen med lejen måneden efter, du har modtaget regnskabet. Skal du efterbetale, bliver beløbet tidligst opkrævet én måned efter, at du har modtaget regnskabet.
Får du en efterbetaling, sættes din a conto betaling som regel op, så du så vidt muligt kan undgå efterbetaling næste år.

Du skal være opmærksom på, at fraflytter du lejligheden, skal du betale aflæsningsgebyrer til forsyningsselskaberne, dette fremgår også af din lejekontrakt.