Alle udlejningsejendomme er pålagt skatter og afgifter akkurat ligesom en ejer af en ejerlejlighed eller en villa. Stiger disse skatter og afgifter, pålægges stigningen lejen.

Ejendommens skatter og afgifter omfatter ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vand- og vandafledningsafgifter, fælles belysning m.v.

Skatter og afgifter er også en del af driftsudgifterne, men da vi ikke på forhånd har mulighed for at kende udgifternes størrelse, fordi de fastsættes af det offentlige, gælder der specielle regler, når lejeforhøjelsen skyldes stigning i skatter og afgifter.

Stiger ejendommens skatter og afgifter, er det muligt at lægge stigningerne på lejen med tilbagevirkende kraft. Dog skal lejeforhøjelsen varsles senest fem måneder efter, at det offentlige har pålagt ejendommen de nye forhøjede skatter og afgifter.

Oftest udsender kommunerne først ejendomsskatteopkrævninger i december eller januar, også selv om de reelt træder i kraft 1. januar. Derfor skal der varsles lejeforhøjelse inden udgangen af maj for at opfylde denne regel. Varslingen træder i kraft med 3 måneders varsel, du skal derfor være opmærksom på, at der kan komme en efterregulering gældende for 1. januar til varslingen træder i kraft. Varsles der efter udgangen af maj, kan stigningen stadig opkræves, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at dit depositum og forudbetalt leje også reguleres ved disse stigninger.