Sammen med driftsudgifterne opkræves et beløb til vedligeholdelse af ejendommen. Derudover opkræves for de flestes vedkommende også til indvendig vedligeholdelse af den enkelte lejlighed. Enkelte lejere står stadig selv for indvendig vedligeholdelse, ønskes dette ændret kontakt da venligst administrationen.

Betalingen til ejendommens vedligeholdelse består dels af et grundbeløb pr. kvadratmeter og dels af et tillæg, der er afhængigt af ejendommens tekniske installationer (elevatorer, varme- og antenneanlæg, porttelefoner mv.).

Begge vedligeholdelsessatser forhøjes hvert år den 1. januar med en procentsats, der følger udviklingen i nettoprisindekset. En eventuel forhøjelse sker med tre måneder varsel.