Projektet omfatter renovering af Nærum Søpark – Lejerbo Afd. 202-0. Afdelingen er opført i 1978 og indeholder 66 boliger fordelt på 5 blokke med 3 etager.

Der udføres opretning af byggeskader, herunder udskiftning af tag, facader og altaner og efterisolering af facader. Forplader og isolering i sandwichelementer i facader nedtages. Der udføres nye fundamenter og isolering, og ny skalmur opmures.

Lette facadepartier nedtages, og der udføres nye præfabrikerede bagvægge, nye fundamenter og skalmur. Altaner samt altanvægge udskiftes. Vindues – og dørpartier skiftes. Der etableres nye sadeltage og loftrum isoleres.

I blok 7, hvor der etableres tilgængelighedsboliger, udføres nye trappe-/elevatortårne med nye trapper samt elevatorer for niveaufri adgang.

Indvendigt udføres nye ventilationsanlæg i samtlige boliger samt nye håndklæderadiator i alle badeværelser.

Alle boliger får nye døre inkl entredør.

I tilgængelige boliger udføres nye badeværelser og køkkener.

Projektet renoveres med støtte fra Landsbyggefonden. 

PROJEKTFAKTA

Projektadresse:
Rundforbivej 227-237, 247-255, Nærum

Bygherre:
Lejerbo, Rudersdal

Arkitekt:
Nordic Office of Architecture A/S

Ingeniør:
Norconsult A/S

Udførelsesår:
2023-2025

Bruttoareal:
4.350 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
70 mio. kr.