Det smukke japanske kirsebærtræ blomstrer i Lejerbos Afd. 010-0 på Parkvej i Taastrup, hvor EK er påbegyndt renoveringen af 286 boliger.

Afdelingen, der blev opført i perioden 1948-1962, består af 8 boligblokke A-H, der nu står foran en større renovering, der bl.a. omfatter boligsammenlægninger og ombygning til tilgængelighedsboliger.

På alle 8 blokke udføres der nye tage, og vinduer og døre udskiftes. Gavle nedtages og efterisoleres og genopmures med nye sten.

Indvendigt udføres nye ventilationsanlæg og samtidig saneres for skimmelsvamp og miljøskadelige stoffer.

I blok A og B udføres nye køkkener i alle boliger.

Derudover etableres der nyt fælleshus.

Helhedsplanen for Lejerbos Afd. 010-0 er et omfattende projekt af betydelig kompleksitet og med stor indflydelse på beboernes hverdag, der er derfor særligt fokus på beboersamarbejdet.

EK udfører opgaven i hovedentreprise for Lejerbo som bygherre og i samarbejde med Norconsult AS og Thing Brandt Landskab ApS.

Renoveringen forventes afsluttet i efteråret 2025.