EK skal renovere Mølleparken i Jægerspris. Helhedsrenoveringen omhandler renoveringsarbejder af afdelingens 126 boliger og fælleshus, boligsammenlægninger, terrænregulering for etablering af boliger med øget tilgængelighed samt udskiftning og efterisolering af facader og tage. Desuden ombygges fælleshuset med nyt vaskeri og aktivitetslokale.

Samtlige facader har byggeskader, disse nedrives og opbygges med mere isolering og nye mursten. Vinduer og døre udskiftes, og der etableres nye tage overalt i bebyggelsen.

Opgaven udføres for Jægerspris Boligselskab v/Domea.dk i samarbejde med Norconsult-KHS Arkitekter A/S, Dines Jørgensen & Co. A/S og Thing Brandt Landskab ApS. Arbejderne forventes igangsat januar 2021 og forventes afsluttet i juni 2022.