EK har udført helhedsrenovering af Tjørneparken, der er opført i 1957-59 som rækkehusbebyggelse med i alt 198 boliger, fordelt på 3 og 4 rum. Helhedsplanen har omfattet renovering samt om- og tilbygning, så de boligmæssige kvaliteter er øget med flere og bedre boligkvadratmeter, og boligerne fremstår nu som moderne familieboliger.

Opgaven omfattede udskiftning af terrændæk, nye gulve med gulvvarme på alle etager, efterisolering af gavle, udskiftning af visse vinduer og døre samt etablering af omfangsdræn.

Der er tilbygget havestuer i de røde rækkehuse, og alle baderum er totalrenoveret. 23 gavlboliger er ombygget til etageboliger. Afløbs- og brugsvandsanlæg er totalrenoveret, og der er etableret mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger. Derudover er køkkener udskiftet i samtlige boliger.

I forbindelse med udførelse af arbejderne er der udført sanering for miljøfarlige stoffer som bly, asbest samt skimmelsvamp.

Beboerne har været genhuset, og boligerne stod tomme etapevis under renoveringen. Levering, opstilling og drift af genhusningspavilloner i bebyggelsen under udførelsen og efterfølgende reetablering var en del af entreprisen. Arbejdet var opdelt i 8 etaper. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Lejerbo Afd. 056 Rødovre

Arkitekt:
Nova 5 Arkitekter A/S

Ingeniør:
EKAS Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2020-2023

Bruttoareal:
19.500 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
264 mio. kr.