På en eksisterende ejendom fra 1934 er opført 36 nye tagboliger. Gamle loftsrum på 12 boligblokke er omdannet, og boligerne er svanemærket som de første tagboliger i Danmark.

Certificeringen betyder, at energiforbruget er lavt, at både byggematerialer og kemiske produkter lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og at byggeaffaldet er sorteret og sendt til recirkulering.

De nye tagboliger er kendetegnet ved højloftede rum, nye kviste og tagterrasser, der tilsammen skaber gennemlyste, moderne boliger. Før etablering af ny tagetage blev eksisterende tagkonstruktion nedbrudt og eksisterende varme, afløb, vvs, elektricitet og ventilation omlagt i tagetagen.

Ud over de nye tagboliger er der i de beboede lejligheder udført diverse renoveringsarbejder bl.a. ændring/omlægning af alle tekniske installationer herunder vvs, elektricitet og ventilation samt hovedforsyninger til vand og varme og nye afløb i kælder samt efterfølgende reparationsarbejder efter installationer i lofter og vægge. Kælder er nedbrudt, og overflader i kælder er renoveret. Der er etableret trapperumssprinkling i trapperum, og der er udført nye depotrum i kælder samt skure i terræn for alle eksisterende og fremtidige lejemål. Derudover er der udført nyt haveanlæg og nye parkeringspladser.

Beboerkoordinering forekom i forbindelse med omlægning af installationer, flytning af depotrum fra loftrum til kældre samt koordinering af arbejdsområder og beboeradgang, når der blev arbejdet i kældre, trappeopgange og på taget med asbestsanering. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Ejendomsselskabet Dalhusene ApS

Arkitekt:
Hune & Elkjær A/S

Ingeniør:
Tækker Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2019-2022

Bruttoareal:
4.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
124,6 mio. kr.