Opførelse af 35 lejligheder i privat boligbyggeri – fordelt på 32 lejligheder i tre nyopførte punkthuse samt 3 lejligheder i en eksisterende bevaringsværdig villa.

De tre punkthuse er opført i betonelementer, som er skalmuret. Facader fremstår i lyse hvide teglsten og altaner i hvid beton med relief. Vinduer og døre er udført som træ-alu partier. Lejlighederne i punkthusene er ældrevenligt indrettede – alle med niveaufri elevatoradgang.

De tre øvrige lejligheder er udført i et eksisterende bindingsværkshus, der har været igennem en omfattende restaurering.

Byggeprojektet, der også indeholder bæredygtige elementer i form af et LAR-projekt og solceller på tage efter BR2020, er samprojekteret i nært og intenst samarbejde med bygherre og rådgivere. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Kornerup Ejendomme A/S

Arkitekt:
H+Arkitekter A/S

Ingeniør:
AB Clausen A/S /
Orbicon A/S

Udførelsesår:
2018-2020

Bruttoareal:
3.950 m2

Entrepriseform:
Totalentreprise

Entreprisesum:
85mio. kr.