Renovering og ombygning af bebyggelsen Enebærhaven bestående af 186 boliger, 1 gæstebolig og tilhørende fællesfaciliteter. Etablering af nyt fælleshus og indretning i alt 46 handicaptilgængelige boliger, heraf 10 nye boliger i stueetagen. Efterisolering af facader, og renovering af trappeopgange og indgangspartier, badeværelser, elevator/-lift, el-installationer samt renovering af afløbs- og vandinstallationer. Som forbedrings- og opretningsarbejder er udført udskiftning/renovering af vinduer, altaner, varmekedel, montering af emhætter og genveks, udskiftning af trægulve, efterisolering af tag og etablering af solvarme til opvarmning af brugsvand 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Humlebæk Boligselskab
v/Domea s.m.b.a

Arkitekt:
Karl Henning Sørensen
arkitekter as

Ingeniør:
Wissenberg A/S

Udførelsesår:
2013-2016

Bruttoareal:
15.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
ca. 167 mio. kr.