Projektet omfattede ombygning af eksisterende bygning på Betty Nansens Allé 51-53, som er opført i begyndelsen af 1970'erne. Bygningen er på otte etager med en centralt placeret fordelingsgang og yderliggende boligenheder mod facade.

Bygningen indeholder ca. 5.700 kvadratmeter, der er ombygget til 76 almene ældreboliger og 24 kommunale botilbud med tilhørende servicefunktioner, som er placeret i stueetagen.

Som en del af ombygningen er boligenhedernes indretning retænkt. Alle installationer er udskiftet, og der er monteret ny facade.
 
Ombygningen har omfattet nedrivning af dele af det eksisterende tag, nedrivning af tunge konstruktioner, dæk ved indgangsparti, vindues- og døråbninger. Der er udført nye punktfundamenter, søjler, bjælker, facade- og vægelementer, facadebeklædning, vinduer og døre, badeværelser, køkkener og øvrigt inventar, nye vvs- og el-installationer, ventilation og sprinkling samt elevatorer og dørautomatik.

Renoveringen og ombygningen er en del af en større helhedsplan for Nordens Plads og bygningerne på Betty Nansens Alle. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
KAB v/Frederiksberg   
Forenede Boligselskab

Arkitekt:
ONV Arkitekter A/S

Ingeniør:
Rambøll A/S

Udførelsesår:
2018-2020

Bruttoareal:
5.700 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
73,7 mio. kr.