EK har ombygget den tidligere husholdningsskole Haraldsborg i Roskilde. Der er opført ny rund bygning, som indeholder kontor for administration og udvikling, et mindre elevkøkken med spisestue, aktivitetsrum, fællesstue, multisal og træningssale. På 1. sal er der indrettet overnatningsfaciliteter for 40 børn.

Den eksisterende bygning på stedet - den bevaringsværdige tidligere husholdningsskole Haraldsborg er renoveret og ombygget. Bygningen har gennemgået en total tagudskiftning inkl. efterisolering, vinduesudskiftning og komplet udskiftning af installationer. Gulv i varmecentral blev udskiftet, sænket og drænet. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Liljeborg Ejendomme A/S

Arkitekt:
MOLE Arkitekter A/S

Ingeniør:
Art-Tek ApS

Udførelsesår:
2016-2017

Bruttoareal:
5.525 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
78,6 mio. kr.