Opførelse af ny multihal med plads til ca. 1.000 mennesker. Hallen indeholder en boldbane på 14 m x 26 m og er bygget sammen med de eksisterende gymnastiksale. Derudover er der udført ombygning/renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter, tilpasning af eksisterende forhold til nybygning og omdisponering af udearealer; herunder skolegården, rektorhaven, nyetablerede åbninger ved gymnastiksalene (nord/-syd). 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Falkonergårdens Gymnasium
og HF

Arkitekt:
Falko Arkitekter A/S

Ingeniør:
MOE A/S

Udførelsesår:
2013-2015

Bruttoareal:
1.100 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
29 mio. kr.