Entreprisen indeholdt en kapacitetsudvidelse af Katrinedals Skole med ét spor samt 100 nye fritidshjempladser. Sporudvidelsen omfattede to nye bygninger på grunden; en ny udskolings-/science-bygning på ca. 3.000 m², som er udført i 2 etager med delvis kælder, samt et nyt fritidshjem på 455 m² i et plan med delvis kælder.

Nybygningerne er udført som tunge bygninger med råhus i beton og formur i tegl. Nybygninger er udført med træ-/alulavenergivinduer med automatisk solafskærmning. Der er opsat solceller på udskolingsbygningen.

Entreprisen indeholdt også renovering af skolens 2 eksisterende gymnastiksale samt en revitalisering af skolens udearealer.

Skolen var i drift under hele byggeperioden. 


PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Københavns Kommune

Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S

Ingeniør:
Rambøll A/S

Udførelsesår:
2016-2017

Bruttoareal:
3.455 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
133 mio. kr.