EK skal helhedsrenovere Smørum Gårdhuse. Projektet omfatter renovering af 137 gårdhavehuse, der er opført 1975 til 1976 og er beliggende i Smørumnedre.

Boligerne har i mange år haft indeklimaproblemer som følge af fugt, træk og skimmelsvamp. Problemerne kan bl.a. henføres til boligernes krybekældre, som nu nedlægges og erstattes af en energirigtig gulvkonstruktion.

På alle 8 blokke udføres der nye tage, og vinduer og døre udskiftes. Gavle nedtages og efterisoleres og genopmures med nye sten.

Indvendigt udføres nye ventilationsanlæg og samtidig saneres for skimmelsvamp og miljøskadelige stoffer.

I blok A og B udføres nye køkkener i alle boliger.

Der udføres nye køkkener og badeværelser i alle boliger, og installationer for vand, afløb, varme og el skiftes ligeledes. Ind mod haverne udføres nye træfacader, og der udføres nye skure ved hoveddøre. Arbejderne i boligerne er så omfattende, at alle beboere genhuses i pavilloner opsat på området eller i anden bolig i området.

Opgaven udføres for Egedal Boligselskab v/KAB i samarbejde med Wissenberg A/S og Tegnestuen Vandkunsten A/S.