Helhedsrenovering af den almennyttige boligbebyggelse Saltværkshuse, blok B, C og D. Den fjerde blok, blok A, er tidligere renoveret og vil fungere som reference/‐mock‐up for projektet. Helhedsrenoveringen støttes af Landsbyggefonden.

Hovedentreprisen omfatter ombygning af 127 almennyttige boliger, som efter sammenlægning bliver til 103 almennyttige boliger. Alle med niveaufri adgang.

Helhedsplanen omfatter renovering af klimaskærm med efterisolering af skalmur og nye vinduer, altandøre og nye stålaltaner, der udføres med værn og trædæk. Til private haver udføres ståltrapper med trætrin.

Der udføres nye køkkener og badeværelser samt nye tekniske installationer herunder ud‐skiftning af varmeinstallationer, kontroludsugningsanlæg for kælder til og med 2. sal samt decentralt ventilationsanlæg på 3. sal.

Den nye tagetage udføres af lette facade‐ og tagelementer samt indvendige vægge. Der udføres tilgængelighedsboliger i 5 opgange med elevator fra kælder til 3. sal. Elevatorer udføres med delvis insitu‐støbt skakt og etagedæk i forrum.

Der foretages miljøsanering i forbindelse med asbest, PCB og tungmetaller.

Renoveringen udføres blokvis, og beboerne genhuses i perioden for renovering af den på‐gældende boligblok. Beboerhåndtering forekommer i forbindelse med mangler.

Opgaven er igangsat februar 2021 og forventes afsluttet oktober 2023. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Boligorganisationen Tårnbyhuse

Arkitekt:
DOMUS arkitekter A/S

Ingeniør:
Torkil Laursen A/S

Udførelsesår:
2021-2023

Bruttoareal:
9.444 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
122,6 mio. kr.