Projektet omfattede udvidelse af Holmegårdskolen med 1 spor fra 2 til 3-sporet skole. I den forbindelse er eksisterende skolebygninger ombygget og renoveret.

Der er opført 2 nye bygninger til hhv. indskoling og udskoling. Den nye indskolingsbygning er opført vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksisterende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på ca. 2.442 m2. Den nye udskolingsbygning er opført øst for den eksisterende hovedbygning og har et brutto-etageareal på ca. 2.048 m2. Eksisterende bygninger, som er placeret øst for hovedbygningen, er nedrevet inden opførelse af den nye udskolingsbygning.

Nybygningerne er udført som tunge bygninger med råhus i beton og formur i tegl (genbrugstegl). Vinduerne er udført som træ/alu lavenergivinduer med automatisk solafskærmning. Sadeltagene er beklædt med stål, og der er etableret ovenlys på udvalgte steder i begge bygninger. På udskolingen er udført en udvendig ”sidde”-trappe, som fører til en stor tagterrasse i 2 etager. På tagterrassen over cykelparkeringen er etableret et boldbur.

Store dele af den eksisterende skolebygning er renoveret og ombygget. Ombygningsarbejderne bestod primært af enkelte omdisponeringer af rum i stueetagen, herunder etablering af nye toiletter og nyt SFO-køkken. På alle etager inden for entreprisegrænsen er udført mindre ombygninger i vægge samt en helhedsrenovering af indvendige overflader.

Byggeriet er udført i 2 etaper. Skolen har været i drift under hele byggeperioden. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Hvidovre Kommune

Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S

Ingeniør:
EKJ Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2020-2022

Bruttoareal:
Nybygning 4.490 m2
Ombygning 4.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
93,9 mio. kr.