Projektet omfatter renovering af 84 almene boliger fordelt på 16 bygninger i den bevaringsværdige havebebyggelse Buskehøj, der er opført 1918-20.

Renoveringen omfatter sammenlægning af 20 boliger til 10 boliger, ombygning af 11 eksisterende badeværelser, nedlægning af krybekældre og etablering af nyt terrændæk.

Der etableres fugtsikring og isolering af kælderydervægge. Eksisterende puds på facader afrenses, og sætningsskader m.v. udbedres, inden der udføres ny tyndpuds.

Der etableres fast undertag inkl. opretning af spær og tilpasning af tag- fod og tegltage udskiftes (inkl. 1:1 udskiftning af ovenlys).

I alle boliger udføres der udskiftning af trægulve (primært stueplan) og nye køkkener samt etablering af ventilation.

Installationer til vand og varme skiftes generelt i alle bygninger herunder varmepumper.

Alle indvendige døre og opgangsdøre udskiftes (primært i stueplan). De eksisterende haver tilpasses i forhold til det nye antal boliger. Der etableres areal til renovation på fællesareal placeret i forlængelse af Buskehøjvej.

Renoveringen udføres i etaper og omfatter ligeledes midlertidig genhusning af beboere i pavilloner.

Projektet renoveres med støtte fra Landsbyggefonden. 

PROJEKTFAKTA

Projektadresse:
Buskehøjvej 1-15, Lendemosevej 21- 35, Mariehøjvej 4-15, 2850 Nærum

Bygherre:
Gl. Holte Boligselskab v/Boligkontoret Danmark, Holte

Arkitekt:
AART Architects A/S

Ingeniør:
Sweco / OJ Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2023-2025

Bruttoareal:
5.030 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
80 mio. kr.