EEK har udført ny laboratoriebygning til Rockwool.

Bygningen er opført som en søjle‐/bjælkekonstruktion i beton med stabiliserende betonvægge. Tagdæk er udført med betonelementdæk, der er isoleret.

Betonkonstruktioner er isoleret udvendigt med Rockwools eget system, ligesom søjle‐/bjælkekonstruktionen og lette facader er hhv. udfyldt og isoleret med Rockwools egne systemer.

Opgaven er udført i samarbejde med Langvad A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Rockwool International A/S

Arkitekt:
Langvad A/S

Ingeniør:
Søren Jensen
Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2018-2020

Bruttoareal:
1.746 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
26,1 mio. kr.