EK er p.t. i gang med at helhedsrenovere Smørum Gårdhuse. Projektet omfatter renovering af 137 gårdhavehuse, der er opført 1975 til 1976 og er beliggende i Smørumnedre. Boligerne har i mange år haft indeklimaproblemer som følge af fugt, træk og skimmelsvamp. Problemerne kan bl.a. henføres til boligernes krybekældre, som nu nedlægges og erstattes af en energirigtig gulvkonstruktion.

Derudover renoveres kloak under bygninger i nødvendigt omfang. Indvendigt arbejde omfatter nye køkkener, nye badeværelser, nye vægge samt nye installationer for afløb, vand, varme, el og antenne i hele boligen.

Helhedsplanen omfatter også føring af nye forsyninger i stier, nye dræn og etablering af nye udvendige teknikbokse med vand og ventilation.

Opgaven er igangsat oktober 2022 og forventes afsluttet sommer 2025. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Egedal Boligselskab v/KAB

Arkitekt:
Tegnestuen Vandkunsten A/S

Ingeniør:
Wissenberg A/S

Udførelsesår:
2022-2025

Bruttoareal:
11.615 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
195,12 mio. kr.