EK er påbegyndt renoveringen af 286 boliger i Lejerbos Afd. 010-0 på Parkvej i Taastrup.

Afdelingen, der blev opført i perioden 1948-1962, består af 8 boligblokke A-H, der er indbyrdes forskellige. Blokkene er opført i røde tegl med rødt tegltag.

Projektet rummer en lang række fysi-ske tiltag, som skal løfte bebyggelsen. Fokus er rettet mod sikring af klimaskærm og forbedringer af indeklimaet samt variation i lejlighedssammensætningen i bebyggelsen. Derudover indgår et nyt fælleshus, som skal huse fællesfaciliteter og driftsfaciliteter. Der indgår således både nybyggeri, renovering samt en omfattende opgradering af udearealer.

For at skabe et mere varieret boligudbud etableres der større boliger ved at sammenlægge 30 boliger til 24 boliger. Som følge heraf nedlægges 6 boliger.

På alle 8 blokke udføres der nye tage, og vinduer samt altandøre udskiftes. Gavle nedtages og efterisoleres og genopmures med nye sten.

På taget af blok A monteres der solceller til elproduktion til fælleshuset. Indvendigt udføres nye ventilationsanlæg og samtidig saneres for skimmelsvamp og miljøskadelige stoffer.

I blok A og B udføres nye køkkener i alle boliger.

På alle blokke nedtages altaner, og der opsættes nye altaner med lukkede værn i fiberbeton og stål.

Arbejderne i boligerne er så omfat-tende, at alle beboere genhuses i an-den bolig i området. 

PROJEKTFAKTA

Projektadresse:
Parkvej 25-35 m.fl., 2630 Taastrup

Bygherre:
Lejerbo afd. 010-0

Arkitekt:
Norconsult Arkitektur A/S

Ingeniør:
Norconsult A/S

Udførelsesår:
2022-2025

Bruttoareal:
17.160 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
183 mio. kr.