EK har udført tagrenovering på Tårnby Gymnasium & HF. Renoveringen omfattede udskiftning af brædder, tagpap og betontagsten.

Øvrige opgaver omfattede efterisolering af tag, ny dampspærre, miljøsanering af loftrum, oplægning af nye kabler, etablering af røg- og brandgardiner, nedtagning og reetablering af installationer i ganglofter, nye brandlemme m.v.

forbindelse med tagrenoveringen blev der konstateret asbest i materialerne, hvilket forlængede arbejdsprocessen betydeligt og betød en større renovering af skolen, som blev totaloverdækket.

Under renoveringen blev en række installationer udskiftet med fokus på et lavere CO2-aftryk.

El-installationer og kabler blev optimeret til kabelføring i kabelbakker, der blev ud-skiftet spots i lofter, ventilation blev ud-skiftet og omlagt flere steder, kloakud-luftninger i tagfladen blev demonteret og reetableret m.v.

Ved saneringsarbejdet på loftet var det nødvendigt at nedlukke ventilationsan-lægget. Her blev arbejdet så vidt muligt planlagt, så det kun påvirkede undervisningen i en begrænset periode.

Skolen var i drift under renoveringen. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Tårnby Gymnasium

Arkitekt:
H+ A/S

Ingeniør:
MOE A/S

Udførelsesår:
2021-2023

Bruttoareal:
8.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
34,3 mio. kr.