Kampsportens Hus er opført ved Nørrebro Station og er et åbent og inviterende mødested, hvor kampsport, leg og bevægelse forenes. Huset er indrettet til kampsport primært møntet på asiatisk kampsport.

Der er opført en 3 etagers høj idrætshal på 3.000 m2 inkl. kælder indeholdende træningssale, omklædningsfaciliteter, fællesarealer og café.

Huset er også tilgængeligt for aftenskoler, mens skoler, daginstitutioner og børnefamilier kan benytte sig af stedet i dagtimerne.

Udenomsarealer på 2.000 m2 er indrettet omkring bygningen som et inviterende by- og haverum til glæde for lokalområdet.

Huset er opført som insitu-støbt råhus med glas-/alufacade og i tæt bebyggede områder med komplicerede/vanskelige tilkørselsforhold.

Opgaven er udført i totalentreprise med overtagelse af bygherrens rådgivere.

Bygherrens projektforslag gennemgik en optimeringsfase med alle involverede parter og efterfølgende en færdiggørelse af myndighedsprojektet og færdigprojektering. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Københavns Kommune

Arkitekt:
entasis a/s

Ingeniør:
Henry Jensen A/S

Udførelsesår:
2020-2022

Bruttoareal:
3.000 m2

Entrepriseform:
Totalentreprise

Entreprisesum:
108 mio. kr.