EK er p.t. i gang med at opføre Nyt Center for Diabetes i De Gamles By på Nørrebro.

Projektet omfatter opførelse af et nyt sundhedstilbud, der samler rådgivnings- og træningstilbud for diabetespatienter.

Bygningen indrettes med undervisningslokaler, café-område, samtalerum, træningskøkken, træningssal og personalekontorer.

Der etableres udendørs rekreative opholdszoner og træningszoner. Ny bygning udgør ca. 3.000 m2 og bygning på 400 m2 inddrages i projektet.

Center for Diabetes udføres med en tagbeklædning med lameller af mørk eloxeret alu, hængede på den indvendige rammekonstruktion.

På udvendig side af rammerne vil facaderne indvendigt være træbeklædt, ligesom loft, værn og gangbroer. Rammerne understøttes af betonkerne omkring trappe og elevator.

Opgaven er igangsat november 2022 og forventes afsluttet efterår 2024. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Københavns Kommune

Arkitekt:
Dorte Mandrup A/S

Ingeniør:
ABC Rådgivende ingeniører A/S /
Spangenberg & Madsen A/S

Udførelsesår:
2022-2024

Bruttoareal:
3.400 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
109,2 mio. kr.