Nedrivning af eksisterende plejehjem samt opførelse af 120 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer og fælleshus. De nye boliger er væsentligt større og er placeret i seks fleksible afdelinger, som rummer både fællesskab og tilbagetrukkethed. Hver afdeling har eget vaskeri, et fælles åbent køkken, en stor spisestue samt flere fællesrum med forskellige aktiviteter. Det nye Holmegårdsparken er i energiklasse 2015 og er udført med bæredygtige tiltag. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Den Selvejende Almene Ældreboliginstitution Holmegårdsparken

Arkitekt:
Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør:
Orbicon A/S

Udførelsesår:
2012-2015

Bruttoareal:
12.300 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
195 mio. kr.