Udførelse af råhus-og lukningsentreprisen på ny servicebygning på Herlev Hospital. Den nye servicebygning er en udvidelse af den eksisterende og er på ca. 6.200 m2 fordelt på 5 niveauer, hvoraf de 2 nederste er kældre. Den forlænger den eksisterende bygning med 36 m. Herudover indeholdt entreprisen ombygning af 2.500 m2 i den eksisterende bygning 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Herlev Hospital

Arkitekt:
C.F. Møller Arkitekter A/S

Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ing. A/S

Udførelsesår:
2014-2016

Bruttoareal:
Nybygning 6.200 m2
Ombygning: 2.500

Entrepriseform:
Råhus-/lukningsentreprise

Entreprisesum:
52 mio. kr.