• EK's miljøpolitik er gældende for alle EK-koncernens aktiviteter i Danmark
  • EK overholder gældende miljølovgivning
  • EK afsætter de nødvendige ressourcer til miljøsikring
  • EK's miljøpolitik offentliggøres og udleveres til alle medarbejdere
  • EK dokumenterer miljøsikring

  • Opfyldelse af EK's miljøpolitik sikres ved at arbejde med følgende delmål og aktiviteter:

  • Minimere vore affaldsmængder ved at sortere affaldet og overholde de lokale affaldsregulativer.
  • Minimere antallet af kemikalier og efterleve substitutionsprincippet
  • Planlægge så skader, der kan ødelægge miljøet, forebygges
  • Imødekomme kunders krav om at mindske miljøpåvirkningerne

  • Læs mere om vores kvalitetspolitik eller arbejdsmiljøpolitik