EK’s arbejdsmiljøpolitik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter.
EK forpligter sig til:

 • at overholde gældende lovgivning og naturligt tænke arbejdsmiljø ind i planlægning og alle beslutninger
 • løbende at forbedre arbejdsmiljøet på virksomhedens arbejdspladser
 • at fremme arbejdsglæde, trivsel og engagementet for medarbejdere og andre beskæftigede på virksomhedens arbejdspladser.


 • Opfyldelse af EK's arbejdsmiljøpolitik sikres ved at arbejde med følgende delmål og aktiviteter:

 • afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af et struktureret sundheds- og sikkerhedsarbejde
 • involvere og engagere medarbejderne i den daglige arbejdsmiljøindsats
 • løbende evaluere arbejdsmiljøindsatsen med henblik på forbedringer
 • kortlægge arbejds- og nærved-ulykker, så tilsvarende hændelser kan undgås i fremtiden
 • iværksætte initiativer, der fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • tilrettelægge arbejdet, så arbejdskravene er tilpasset den enkelte
 • udvise respekt for medarbejdere individuelt og fagligt og give respons på opgaveløsninger
 • påse, at medarbejdere respekterer andre virksomheders politikker, når der udføres, arbejder for disse
 • skabe en fælles forståelse for, at alle har et ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at stille krav om, at medarbejdere og andre beskæftiget på arbejdsstederne deltager i et EK arbejdsmiljøintrokursus på arbejdspladsen.


 • Læs mere om vores kvalitetspolitik eller miljøpolitik