EK har udarbejdet et kvalitetstyringssystem til udfærdigelse af sagsrelaterede kvalitetsikringsplaner. Systemet sikrer, at den korrekte ydelse leveres i den korrekte kvalitet, og at det dokumenteres.

Korrekt ydelse i korrekt kvalitet defineres i EK således:
EK leverer det produkt, som kunden har købt, og produktet afleveres i god håndværksmæssig udførelse uden fejl og mangler.

Heri ligger:

 • EK overholder gældende lovgivning
 • EK vil til stadighed sikre kvaliteten af det udførte arbejde
 • EK evaluerer løbende kvaliteten af det udførte arbejde
 • EK's kvalitetspolitik er kendt og efterleves af alle medarbejdere
 • EK's kvalitetspolitik og -håndbog evalueres og udvikles løbende
 • EK afsætter de nødvendige ressourcer til kvalitetssikring
 • EK dokumenterer kvalitetssikring


 • Opfyldelsen af EK's kvalitetspolitik sikres ved:

 • tæt dialog med kunden, således at der arbejdes ud fra en fælles målsætning
 • at sige fra over for utilfredsstillende kvalitet
 • at der ikke er fejl og mangler i afleverede entrepriser, og i tilfælde heraf, at disse afhjælpes hurtigst muligt
 • løbende udvikling af kvalitetshåndbogen i henhold til lovmæssige krav, vor omverden og vor egen organisation
 • efteruddannelse af medarbejderne for at sikre, at alle arbejdsopgaver udføres i henhold til EK's kvalitetspolitik
 • at leverandører, rådgivere og underentreprenører anvender et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der lever op til vore krav
 • at kvalitetsarbejdet kan dokumenteres


 • EK's kvalitetspolitik er gældende for alle aktiviteter i EK-koncernen.

  Læs mere om vores miljøpolitik eller arbejdsmiljøpolitik