Ombygning af ejendom beliggende Holmens Kanal 9/-Holbergsgade 1-3 til nyt fælles domicil til Forsvarsministeriet.

Ejendommen består af tre bygninger, der er opført i årene fra 1912 til 1938 som hovedsæde for forsikringsselskabet Hafnia. Ejendommen er i alt på ca. 11.200 m2 fordelt på 6 etager samt en kælder.

Med ombygningen er der skabt moderne kontorer og funktionelle rammer for i alt 390 medarbejdere.

Ombygningen har bl.a. omfattet ændringer i eksisterende kontorarealer. Der er etableret nye birum, nye toilet- og baderum samt nye depot- og kølerum i kælder. Derudover er der udført ny reception og personalerum, forstærkning af etagedæk under foyer og kantineområdet i stueplan.

El-installationer og nye føringsveje er opgraderet, og ventilation er omdisponeret. Der er udført udbedring af gårddæk samt belægningsarbejder.

Der har i byggeprojektet været ekstraordinære krav til sikkerhed. Der er etableret en række særinstallationer i ejendommen, inklusive særligt sikrede adgangsforhold, nødgeneratoranlæg samt flere ekstraordinære krav til materialevalg. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
(BYGST)

Arkitekt:
Bertelsen & Scheving
Arkitekter A/S

Ingeniør:
Strunge Jensen A/S

Udførelsesår:
2016-2017

Bruttoareal:
11.200 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
52 mio. kr.