På to byggegrunde i ny bydel mellem City 2 og Høje Taastrup Station har EK opført i alt 150 lejligheder, 7 hotellejligheder samt 550 m2 butikslokaler i stueetagen.

Boligerne i de to karreer er opført som moderne, driftsoptimerede og miljøvenlige boliger i størrelsen 60-107 m2 efter bæredygtighedscertificering DGNB-Guld.

60 boliger svarende til 38 % af det samlede antal boliger er indrettet som tilgængelighedsboliger iht. BR tilgængelighedsniveau B. Ud over dette er der indrettet 30 seniorboliger. Øvrige boliger er indrettet, så de min. opfylder BR tilgængelighedsniveau C.

Begge bebyggelser er opført som lukkede karreer med adgang til opgange fra gaden. Til begge bebyggelser er etableret P-kælder med hhv. 35 og 44 parkeringspladser. Der er udført P-bås til handicapbus på terræn.

Projektet er udarbejdet med fokus på klimatilpasning så regnvand forsinkes på tagflader og i forhaver, inden det afledes til det offentlige system.

Arbejderne er igangsat november 2020 og blev afsluttet i december 2022. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
PFA DK Boliger Lav A/S

Arkitekt:
Norconsult-KHS Arkitekter A/S

Ingeniør:
Norconsult A/S

Udførelsesår:
2020-2022

Bruttoareal:
14.562 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
230 mio. kr.