På Nyholm i København - et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede maritime kulturområder - finder man Holmens Hovedvagt, der i daglig tale kaldes ”Under Kronen”.

Her er EK's Mesterafdeling gået i gang med at stabilisere og fugtsikre den fredede bygning, der i daglig tale kaldes "Under kronen". Bygningen er opført i 1745 og har fået sit navn efter den overdimensionerede krone, der præger bygningen.

Opstigende grundfugt truer bygningens stabilitet og har medført omfattende skader. Derfor gennemfører Mesterafdelingen nu en sikring af bygningen, som omfatter fundamentsforstærkninger og etablering af nye terrændæk samt omfattende fugtsikring.

Arbejdet udføres i hovedentreprise for Forsvarets Ejendomsstyrelse og forventes at vare frem til juni 2022.