EK bringer historien til live på Skindergade 34 i København, hvor vi er i gang med at restaurere Kunstnerkollegiet, der i mere end 40 år har fungeret som kollegium primært for studerende på Kunstakademiet.

Bygningen er tegnet i 1815 af den danske arkitekt C.F. Hansen, som stod bag en række andre markante bygninger i København bl.a. Vor Frue Kirke, Christiansborg Slot og Domhuset. Kunstnerkollegiets hovedfløj strækker sig langs med Skindergade, mens de to korte sidebygninger peger mod Dyrkøb og Vor Frue Kirke.

Den fredede bygning blev oprindelig opført som socialt boligbyggeri. I 1850'erne blev bygningen omdannet til en stiftelse, der bestod, indtil bygningen blev indrettet til kollegium omkring 1976.

Efter mere end 40 år som kollegium står den fredet bygning slidt og utidssvarende. Restaureringen gennemføres med ønsket om at genetablere principperne i husets oprindelige planløsning samtidig med, at kollegiet indrettes efter nutidige behov og ønsker. Istandsættelse af ejendommen omfatter tag, facader, lejligheder og fællesarealer.

Restaureringen er støttet af A.P. Møller Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond m.fl. og udføres i et integreret samarbejde med bygherren Kunstnerkollegiet & Soldins Stift, bygherrerådgiver Elgaard Architecture samt totalrådgiver Over Byen Arkitekter.