At bygge plejeboliger eller ældreboliger er både at bygge et hjem for de ældre, et attraktivt sted for de besøgende og en god arbejdsplads for medarbejderne. Det kræver fleksibelt byggeri, hvor der tænkes drift, trivsel og velfærd ind for alle brugere.

Fremtidens plejeboliger er energirigtige boliger, der udføres efter bæredygtige principper.

EK har i de senere år opført adskillige nye plejeboliger og -centre bl.a. Botilbud i Gentofte, der omfatter moderniserings- og udbygningsprojekt for bo- og dagtilbud og institutioner på Bank Mikkelsens Vej.

Vi har kompetencerne og kan etablere det konstruktive samarbejde med alle byggeriets parter fra projektstart til byggeriets færdiggørelse.