Du bør altid være opmærksom på, at du i hele lejeperioden er forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt.
Bor du i en lejlighed med indvendig vedligeholdelseskonto, går din forpligtelse ud på at orientere administrationen om behovet for vedligeholdelse.

Du kan enten selv skaffe en håndværker eller aftale med administrationen, at en af vores faste håndværkere udfører opgaven.

Hvis administrationen ved fraflytningssynet konstaterer, at der er skader i lejligheden, som skyldes misligholdelse, hæfter du som lejer altid for misligholdelse af lejligheden.

Hvad er misligholdelse?
Har du f.eks. ikke tæpper på, så er det vigtigt at huske på, at gulvet skal lakeres regelmæssigt. Misligholdelse kan f.eks. være, at gulvene ikke er lakeret i tide, og at lakken derfor er slidt igennem, så det rå gulv har taget skade. Eller det kan være låger eller døre, der er ridsede eller slået itu, håndtag og dørgreb, der er knækkede af osv.

Er du i tvivl om, hvad der er misligholdelse - så kontakt administrationen, så kigger vi på det sammen